ناداستان چیه؟

ناداستان برای شماست

ناداستان شمارا فرامی‌خواند!

ناداستان چیست؟

ناداستان (Nonfiction) قالبی ادبی است که ریشه در واقعیت دارد. روایت های مستندی مثل زندگی نگاره،سفرنامه و… که با اتفاقات روزمره پیوند می خورند و برای خیلی ها از داستان جذاب ترند. تجربه هایی که با تکنیکهای داستانگویی روایت می شوند اما بخاطر واقعی بودن، واضح و جسورانه اند.|

ناداستان نویس کیست؟

در گذشته نویسنده و هنرمند را کسی میدانستند که از قدرت تخیل بالایی برخوردار باشد؛ یکی که می تواند تصویرهایی بکر و جذاب برای مخاطب خلق کند و هر چه بیشتر از واقعیت فاصله بگیرد. اما این روزها کمتر نویسنده ای را می توان یافت که ناداستان ننوشته باشد و به مواجه‌هی بی واسطه با واقعیت نرفته باشد.

ناداستان چه می‌گوید؟

مجله‌ی ناداستان ماهنامه ای است ادبی که حول چیزهای زندگی امروز ما می گردد و آن را از منظر ادبیات دوباره نشان مان می دهد. ناداستان آن ادبیات خالص است که همه چیز را می پالاید، ادبیاتی که از زندگی نسخ‌های قابل تحمل تر برای ما می سازد.

ناداستان چگونه جایی‌ست؟

ناداستان؛ مکان تامل هم هست، آنجا که میشود ایستاد و با فراغ به چشم اندازهای دورتری نگاه کرد، یا ایستاد و به چیزی نگاه کرد که آن قدر مالوف و آشنا است دیگر نمی دیدیمش. ناداستان زیبابین این جهان است در یک لحظه ی ایستا، یک لحظه توقف کوتاه میان روزمرگی‌ها. ناداستان در هر شماره به یک موضوع واقعی روزمره می پردازد.

ناداستان چه بخش هایی دارد؟

زندگی نگاره اولین بخش مجله، برشی از زندگی و دغدغه های نویسندگان با روایت اول شخص است. قالبی که در زبان انگلیسی به آن Memoir می گویند و یک خاطره طولانی با برشی از زندگی نویسنده بر اساس یک موضوع مشخص که با عنوان «زندگی نگاره» از آن یاد می شود. بخشهای دیگر مجله شامل :• روایت های کهن ،روایت مستند،یک زندگی، یک اتفاق، یک تجربه ، یک مکان ، یک نفر و … خواهد‌بود.

تخفیف

منتظر ناداستان در میانه اسفند باشید باشید

مراحل آماده سازی شماره نخست ناداستان

_
90%

انتخاب و سفارش مطالب

65%

جمع آوری مطالب

87%

طراحی و گرافیک