ناداستان ۰۰۶ غذا

ارسال شماره‌ی جدید از ۲۰ اسفند ۹۸ آغاز می شود.

روایت‌های مستند

دوشنبه‌های رُزاخانم | بهرخ منتظمی
دیپلماسی غذا | بهمن حسی نپور | مهراوه فردوسی
غذایی که ما را شکست داد | مرضیه رسولی
مصائب آشپزی با کلمات | بنفشه رحمانی
از سوشی تا سوپ خفاش | سید جواد رسولی
جهان در یک دان هی ذرت | مایکل تولان
آشپز عصبانی | لاریسا م کفارکِر | آرزو مقدس
چنگ و دندان | جی. ام. کوتزی | نیلوفر امن‌زاده
این گروه خشن | آنتونی بوردین | غزل فیض

روایت‌های زندگی

خوراک اصفهان | علی خدایی
سردو گرم زندگی | حسام اسلامی
مردی که می‌خورَد | ی ییون لی | فروغ منصورقناعی
صدف: یک داستان عاشقانه | تجال رائو | هویار اسدیان
مادربزرگ سمی | جان رید | بصیر برهانی
پوست و استخوان | جنیفر ایگان | نسیم توکلی

روایت‌های کهن

شُرب مُدام | برید های از کهن‌ترین
متن پزشکی ایرانی در آداب باده‌نوشی
خو ش‌خوراک | خاطرات شاهزاده‌ی
قاجاری از مأکولات و مشروبات
در بهشت خورش‌ها | گزارش جهانگرد
فرانسوی از خوراک ایرانیان اواخر قاجار

مشق ناداستان

فراخوان یک تجربه: باشگاه
یک تجربه: پزیدن | مینو دباغ‌ها، الهام برزین
شبنم اسمعیلی، ویدا لامكانی
صحنه‌به‌صحنه | تئودور چینی | نیلوفر امن‌زاده
فراخوان کارگاه ناداستان

خرید مجله

خرید نسخه چاپی

از وب سایت دکه

PDF

خرید و دانلود از طاقچه