روایت‌های مستند

با آثاری از:

اختر اعتمادی
بنفشه رحمانی
فرزانه دوستی
مهتاب صداقت
نیکزاد نورپناه
مرضیه رسولی
نوال شریفی
زهرا استادزاده
مهراوه فردوسی
انوشا افشار
آرزو مقدس
راضیه مهدی‌زاده
غزل فیض
قاسم نجاری
فروغ منصورقناعی
نیلوفر امن‌زاده
زهرا ساعدی
مژده یونس‌مهاجر
مارگریت دوراس
جانت ملکوم
فیلیپ لوپیت
ریچل کاسک
کارل اوه کینوسگورد
لنا دانم

عکس جلد: مهری رحیم‌زاده

روایت‌های زندگی
روایت‌های کهن
مشق ناداستان

خرید مجله

خرید نسخه چاپی

از اینجا بخرید

PDF

خرید و دانلود از طاقچه