ناداستان چیست؟

Nonfiction

ناداستان چیست؟

  • ناداستان (Nonfiction) قالبی ادبی است که ریشه در واقعیت دارد. روایت های مستندی مثل زندگی نگاره،سفرنامه و… که با اتفاقات روزمره پیوند می خورند و برای خیلی ها از داستان جذاب ترند. تجربه هایی که با تکنیکهای داستانگویی روایت می شوند اما بخاطر واقعی بودن، واضح و جسورانه اند.
  • در گذشته نویسنده و هنرمند را کسی میدانستند که از قدرت تخیل بالایی برخوردار باشد؛ یکی که می تواند تصویرهایی بکر و جذاب برای مخاطب خلق کند و هر چه بیشتر از واقعیت فاصله بگیرد. اما این روزها کمتر نویسنده ای را می توان یافت که ناداستان ننوشته باشد و به مواجه‌هی بی واسطه با واقعیت نرفته باشد.
  • مجله‌ی ناداستان ماهنامه ای است ادبی که حول چیزهای زندگی امروز ما می گردد و آن را از منظر ادبیات دوباره نشان مان می دهد. ناداستان آن ادبیت خالص است که همه چیز را می پالاید، ادبیاتی که از زندگی نسخ‌های قابل تحمل تر برای ما می سازد.
  • ناداستان؛ مکان تامل هم هست، آنجا که میشود ایستاد و با فراغ به چشم اندازهای دورتری نگاه کرد، یا ایستاد و به چیزی نگاه کرد که آن قدر مالوف و آشنا است دیگر نمی دیدیمش. ناداستان زیبابین این جهان است در یک لحظه ی ایستا، یک لحظه توقف کوتاه میان روزمرگی‌ها. ناداستان در هر شماره به یک موضوع واقعی روزمره می پردازد.
  • ناداستان چه بخش هایی دارد؟ زندگی نگاره اولین بخش مجله، برشی از زندگی و دغدغه های نویسندگان با روایت اول شخص است. قالبی که در زبان انگلیسی به آن Memoir می گویند و یک خاطره طولانی با برشی از زندگی نویسنده بر اساس یک موضوع مشخص که با عنوان «زندگی نگاره» از آن یاد می شود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول| آرش صادق بیگی
سردبیر| محمد طلوعی
مشاور سردبیر| حبیبه جعفریان
شورای سیاست گذاری| هویار اسدیان، مینا شکرریز
بهرنگ کیائیان، محمد صدوقی، روح اله گیتی نژاد
تحریریه| فروغ منصورقناعی، محمد میرزاخانی
نسیم مرعشی، نیلوفر امن زاده، مونا تاروردی
مهراوه فردوسی، مکرمه شوشتری، زهرا ساعدی
کارگاه مجازی ناداستان| محمدرضا زمانی
ویراستار| رویا کیانی
با تشکر| اصغر عبداللهی، علی خدایی، مزدک عیاری
تورج خامنه زاده، مریم باقری، محمدرضا بهزادی، عسل آذرپور
مدیر هنری| طناز امین
دبیر عکس| مهری رحی مزاده
صفحه آرا| مجید اصغری
تولید| استودیو طبل
نظارت تولید| حسین سلطانی
دستیار تولید| محمد تخش
دبیر آن لاین و طراح وب| داوود ارسونی
مدیر بازرگانی و فروش| حسین بوشهری
مدیر مالی| مهدیه حاجیان
روابط عمومی| آزاده بهشتی
مشاوران حق نشر جهانی| فرزانه دوستی، جاکومو لنگی
مژده نورمحمدی، احمد شاکری
مشاور تحقیق و توسعه| بنفشه رحمانی
مشاور آینده پژوهی| مشکات اسدی