ابن سینا

قانون بارداری توصیه‌های پزشکی و بهداشتی ابن سینا برای فرزندآوری

  در سرزمین بچه‌های قدونیم‌قد بچه در جایی پناه گرفته که در آن خلق شده است. تا کوچک و ناتوان و ناقص‌الاعضاست به رزق و روزی خود که خون است و از مشیمه دریافت می‌کند قناعت ورزیده امرار معاش ... ادامه نوشته