عارف قزوینی

کاری به کارم نداشته باشید برش‌هایی از نامه‌ی عارف قزوینی به یکی از دوستانش

از دیدن عکس من در مجله‌ی دختران ایران با نهایت تاسف اظهار تعجب کرده بودید که چرا به این زودی شکسته شده‌ام. بسیار بجا بود تعجب کنید از اینکه تاکنون زنده‌ام. همین‌قدر می‌دانم هرکه به جای من بود حالا ... ادامه نوشته