عکس

پورآیزه قاب‌هایی از فنون تجربی یک قابله‌ی خانگی

چه با قدم‌هایی لرزان، پاهایی سست، چشم‌های بسته و گریه‌ی دلخراشی که کم‌جان و ناتوان است وارد این جهان می‌شود. موجودی که در عین زورمندی به طرز اعجاب‌آوری درمانده است. برای همین به دنیا آوردن یک پروسه‌ی یک‌نفره نیست. انگار غیر از مادر که بطنش را برای ورود نوزاد آماده کرده، به آدم یا آدم‌های دیگری احتیاج است تا مناسک توانمندتری را برای این شکوه انسانی اجرا کنند. شبیه به یک آیین. ... ادامه نوشته

شیفت ‌شب عكس‌های آدام پاپه از شغل‌های شبانه‌ی نیویورک

  اسکای مَسترسون، قمارباز شیک‌و‌پیک و شب‌زنده‌دارِ فیلم مردان و عروسک‌ها، این آواز را می‌خواند: «زمان محبوب من در شبانه‌روز وقت تاریکی است، ساعت‌ها قبل از طلوع آفتاب. وقتی خیابان مال پاسبان و رفتگر و جارویش است و خواربارفروش‌ها ... ادامه نوشته