ناداستان چوانی

پاویون

یک قانونِ نانوشته وجود دارد که اسکانِ شبیه به آدمیزاد در بیمارستان‌های آموزشی را فقط لایق پزشکان می‌داند. ترجمه‌ی جمله‌ی قبلی این است که شما ـ بی‌توجه به اینکه داروساز هم دارد دکتری عمومی می‌گیرد و او هم ممکن ... ادامه نوشته