ناداستان ۰۱۵

ساعت شماطه‌دار

قسمت بزرگی از خاطرات کودکی من متعلق به زمان و آدم‌هایی است که به‌سختی حتا یک بار آن‌ها را دیده‌‌ام. مادر و پدر جنگ‌زده‌ام با برادرهایم از خرمشهر راهی بندرعباس شدند و سیزده سال بعد من آن‌جا به دنیا ... ادامه نوشته

قانون بارداری توصیه‌های پزشکی و بهداشتی ابن سینا برای فرزندآوری

  در سرزمین بچه‌های قدونیم‌قد بچه در جایی پناه گرفته که در آن خلق شده است. تا کوچک و ناتوان و ناقص‌الاعضاست به رزق و روزی خود که خون است و از مشیمه دریافت می‌کند قناعت ورزیده امرار معاش ... ادامه نوشته

سالک مسکوت روزمره

یک سال پیش در زمانه‌ی کرونا در قاره‌ای دور در اتاقی تنها که فقط پدر بچه کنارم بود او را به این دنیا آوردم. مادر شدم و او شد بچه‌ی من. اولین چیزی که تجربه کردم سرخوشی شگفتی بود ... ادامه نوشته

برگ آس سوگلی‌ها برشی از خاطرات پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه از رقابت‌های حرم

28دسامبر ۱۸8۹(7 دی‌ 1268) امروز شاه یکی از دخترانش را به عقد عزیزالسلطان عزیزدردانه‌ی خود در‌می‌آورد. عزیزالسلطان دوازده سال و اخترالدوله دختر شاه هشت سال دارد. من در تماشای صف پیشخدمتانی که با مجموعه‌های بزرگ هدایای این عروسی را ... ادامه نوشته