رادیو ناداستان صدای ناداستان را بشنوید

این یک روایت واقعی است؛ رادیو ناداستان|

رادیو ناداستان، نسخه‌ی صوتی مجله‌ی ادبی ناداستان و مجالی است برای شنیدن روایت‌های مستند ادبی

شنیدستان

شنیدستان نسخه‌ی صوتی‌ شماره‌های ۴ تا ۸ به علاوه‌ی ناداستان است که به صورت پادکست توسط گویندگان و نویسندگان خوانده و منتشر شده  است.

شنیدستان راه حل ما است برای این روزگار تلخی. نسخه‌ی صوتی به‌علاوه‌ی ناداستان که کنار مجله‌ی ناداستان مرور ما را بر موضوع هر شماره کامل می‌کند.