معرفیبخشی از یادداشت سردبیر

«موسیقی فضا را اشتباع می‌کند. از مرزها می‌گذرد. از تن، از دیوار، از اتاق، از شهر، از کشور عبور می‌کند. یورش می‌آورد. احاطه می‌کند. مربوط به تجربه‌ای در گذشته است و در حال اتفاق می‌افتد. حال را اشغال می‌کند و آینده را نوید می‌دهد و چه چیز این جهانی دیگری می‌تواند تا این حد تجربه‌ی جمعی ناب بیافریند؟»

|بخشی از یادداشت سردبیر| شماره‌ی موسیقی

روایت‌های مستند
روایت‌های زندگی
روایت‌های کهن
مشق ناداستان

خرید مجله

خرید نسخه چاپی

از اینجا بخرید

PDF

خرید و دانلود از طاقچه